Služby pro rodiny s dětmi

Nabízíme pomoc a podporu dětem a rodinám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci.

 

  • psychologické poradenství pro dítě a rodinu
  • terapie dětí i dospívajících
  • kurz Filiální terapie pro rodiče - trénink rodičovských zručností
  • a další

 

 

Na financování služeb pro rodiny s dětmi poskytlo dotaci MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2018, dále naši činnost finančně podpořil Olomoucký kraj. Na celoročním provozu Centra pro rodinu a děti Přerov - služeb pro rodiny s dětmi se také finančně spolupodílí Statutární město Přerov.
Na financování služeb pro rodiny s dětmi poskytlo dotaci MPSV ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny pro rok 2021. 
Naši činnost dále finančně podporuje Olomoucký kraj. 
Na celoročním provozu Centra pro rodinu a děti Přerov - služeb pro rodiny s dětmi se také finančně spolupodílí Statutární město Přerov a Statutární město Olomouc.
 

  

Děkujeme!

Aktuálně máme volnou kapacitu pro nové klienty potřebující psychologickou péči.