Terapie pro děti

Pracuje terapeuticky s dětmi již od 3 let věku. S dětmi mladšími 10ti let pracujeme prostřednictvím terapie hrou, u starších dětí je postup volen adekvátně k jejich věku a obtížím s nimiž přicházejí. Rozhodnutí o převzetí dítěte do terapeutické péče vždy předchází poradenská konzultace s rodiči (pečovateli), u starších dětí i konzultace s dítětem.
 
Potřebuje moje dítě terapii?
 
Většina dětí v určitém období dětství prožije jisté těžkosti (doma, ve škole, při rozvodu rodičů a jejich separaci, ve vztazích s jinými dětmi apod.), anebo se chovají tak, že to začne znepokojovat jejich rodiče nebo učitele. Některé děti potřebují v jistých záležitostech víc pomoci než jiné děti. Všeobecně, pokud jste vy, učitel vašeho dítěte nebo dětský lékař znepokojeni jeho chováním, nebo má vaše dítě problémy přizpůsobit se změnám ve škole, terapie hrou je doporučený způsob pomoci vašemu dítěti.
 
 
Co je terapie hrou?
Terapie hrou je pro děti to stejné, co je poradenství pro dospělé. Hra je pro děti přirozený způsob komunikace, přesně tak, jak je pro dospělé přirozeným způsobem komunikace vyprávění. V herně se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte. Dětem jsou v terapii hrou poskytnuty speciální hračky, které umožňují vyjádřit to, co se jim těžko vyjadřuje slovy. Když děti mohou vyjadřovat svoje pocity ve společnosti vyškoleného terapeuta, který jim rozumí, začnou se cítit lépe, protože uvolnili svoje pocity. Jako rodič jste pravděpodobně zažili to samé, když vás něco trápilo nebo znepokojovalo a pověděli jste to někomu, komu na vás skutečně záleželo, a porozuměl vám, najednou jste se cítili lépe a snadněji jste zvládli svůj problém. Něco podobné je pro děti terapie hrou. Mohou použít panenky, barvy a jiné hračky na vyjádření toho, co si myslí, co cítí, co je trápí.
 
 
 
 
Co byste měli povědět dítěti o terapii?
Můžete svému dítěti povědět, že každý týden se bude setkávat s tetou terapeutkou ve speciální herně, kde je spousta hraček. Pokud se vás bude dítě ptát, proč musí jít do herny, můžete mu povědět například: „Když jsou pro tebe věci doma (nebo ve škole) trochu zamotané, pomáhá, když máš speciální místo, kde si můžeš hrát.“
 
 
Co udělat před každou terapií?
Jelikož od písku a barev se dítě může zašpinit, navrhujeme, abyste dítě přivedli ve starším oblečení, aby vám nevadilo, když se dítě v herně zašpiní. Před každou terapií vezměte dítě na WC. Ubezpečte ho, že na něj budete čekat v čekárně, zatímco ono si bude hrát v herně.
 
 
Po terapii…
Vyhýbejte se otázkám o tom, co dítě v herně dělalo, jestli bylo v herně hodné, jestli poslouchalo apod. Povězte jen: „Ahoj. Můžeme jít domů.“ Pokud se dítě rozhodne o zážitku z herny vyprávět, pozorně ho poslouchejte a dovolte mu vést rozhovor. Někdy si možná vezme dítě domů obrázek. Namísto vychvalování obrázku zkuste jednoduše popsat, co na obrázku vidíte, např.: “Použil si spoustu různých barev. Vidím hnědou a zelenou a hodně modré barvy nahoře na obrázku…“ nebo: “Vidím, že jsi nakreslil tři lidi…“
 
Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Sadková, tel.: 608 088 679
 

Potřebuje moje dítě terapii?

Většina dětí v určitém období dětství prožije jisté těžkosti (doma, ve škole, při rozvodu rodičů a jejich separaci, ve vztazích s jinými dětmi apod.), anebo se chovají tak, že to začne znepokojovat jejich rodiče nebo učitele. Některé děti potřebují v jistých záležitostech víc pomoci než jiné děti. Všeobecně, pokud jste vy, učitel vašeho dítěte nebo dětský lékař znepokojeni jeho chováním, nebo má vaše dítě problémy přizpůsobit se změnám ve škole, terapie může být vhodný způsob pomoci vašemu dítěti.

Co je terapie hrou?

Terapie hrou je pro děti to stejné, co je poradenství pro dospělé. Hra je pro děti přirozený způsob komunikace, přesně tak, jak je pro dospělé přirozeným způsobem komunikace vyprávění. V herně se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte. Dětem jsou v terapii hrou poskytnuty speciální hračky, které umožňují vyjádřit to, co se jim těžko vyjadřuje slovy. Když děti mohou vyjadřovat svoje pocity ve společnosti vyškoleného terapeuta, který jim rozumí, začnou se cítit lépe, protože uvolnili svoje pocity. Jako rodič jste pravděpodobně zažili to samé, když vás něco trápilo nebo znepokojovalo a pověděli jste to někomu, komu na vás skutečně záleželo, a porozuměl vám, najednou jste se cítili lépe a snadněji jste zvládli svůj problém. Něco podobné je pro děti terapie hrou. Mohou použít panenky, barvy a jiné hračky na vyjádření toho, co si myslí, co cítí, co je trápí.

Praktické poznámky k terapii dětí

Pokud se s rodiči (pečovateli) rozhodneme s dítětem pracovat, dopředu si domluvíme podmínky spolupráce - tj. kdy bude dítě chodit, jak často atp. Mladší děti obvykle docházejí každý týden v předem určený čas, u starších dětí je možné interval mezi jednotlivými terapiemi prodloužit. Doba trvání terapie je 45 min. Součástí terapeutické práce s dětětem jsou průběžné konzultace s rodiči.