Rodinná terapie

Při práci s dětmi a řešení rodinné problematiky je často potřebná komunikace se všemi členy rodiny. V naší praxi se setkáváme s tím, že potíže dítěte jsou spojeny s fungováním celého rodinného systému. Z tohoto důvodu se zaměřujeme také na rodinnou terapii, kdy se psychologické konzultace účastní celá rodina. Pokud jsou členové rodiny zahlceni obtížnou situací, mnohdy se jednotlivě snaží o její zlepšení podle svého nejlepšího vědomí, ale již jim nezbývá energie na naslouchání a vnímání potřeb ostatních. Terapeut podporuje komunikaci a vzájemné naslouchání mezi členy rodiny a pomáhá jim objevit nové možnosti komunikace, které mohou být více funkční než ty, které rodina doposud používá.
 

Při práci s dětmi a řešení rodinné problematiky je často potřebná komunikace se všemi členy rodiny. V naší praxi se setkáváme s tím, že potíže dítěte jsou spojeny s fungováním celého rodinného systému. Z tohoto důvodu se zaměřujeme také na rodinnou terapii, kdy se psychologické konzultace účastní celá rodina. Pokud jsou členové rodiny zahlceni obtížnou situací, mnohdy se jednotlivě snaží o její zlepšení podle svého nejlepšího vědomí, ale již jim nezbývá energie na naslouchání a vnímání potřeb ostatních. Terapeut podporuje komunikaci a vzájemné naslouchání mezi členy rodiny a pomáhá jim objevit nové možnosti komunikace, které mohou být více funkční než ty, které rodina doposud používá.

V některých případech může být rodinná terapie realizována i bez přítomnosti dětí či jiných členů rodiny.