Psychologické poradenství

Pracujeme s rodiči, dětmi i jinými rodinnými příslušníky. Poradenství vždy předchází telefonická či osobní domluva, poté se domluvíme na prvním setkání. Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí a navázání důvěryhodného vztahu, který je podmínkou pro uspokojivý výsledek naší spolupráce. Někdy stačí jedno či dvě setkání, s některými rodinami či jejich členy pracujeme i několik měsíců.
 
S čím se na nás můžete obracet: 

Pracujeme s rodiči, dětmi i jinými rodinnými příslušníky. Poradenství vždy předchází telefonická či osobní domluva, poté se domluvíme na prvním setkání. Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí a navázání důvěryhodného vztahu, který je podmínkou pro uspokojivý výsledek naší spolupráce. Někdy stačí jedno či dvě setkání, s některými rodinami či jejich členy pracujeme i několik měsíců.

S čím se na nás můžete obracet: 

  • výchovné poradenství
  • problémy dítěte v chování či prožívání
  • prevence umístění dítěte mimo rodinu
  • prevence rizikového chování
  • úmrtí v rodině
  • a další
Poradenství obvykle předchází všem dalším formám psychologické péče, které poskytujeme. Poradenství zajišťují naši odborní pracovníci.