Psychologické poradenství a terapie pro dítě a rodinu

Samotné konzultaci s dítětem předchází krátký rozhovor s rodičem (často za přítomnosti dítěte), kdy se společně domluvíme na způsobu spolupráce. Zajímá nás i pohled samotného dítěte na celou situaci a dítě má možnost se k navrhovaným způsobům práce vyjádřit. Naším cílem je vytvořit bezpečné prostředí a navázání důvěryhodného vztahu, který je podmínkou pro uspokojivý výsledek naší spolupráce.

Při práci s dětmi a řešení rodinné problematiky je často potřebná komunikace se všemi členy rodiny. V naší praxi se setkáváme s tím, že potíže dítěte jsou spojeny s fungováním celého rodinného systému. Z tohoto důvodu se zaměřujeme také na rodinnou terapii, kdy se psychologické konzultace účastní celá rodina. Pokud jsou členové rodiny zahlceni obtížnou situací, mnohdy se jednotlivě snaží o její zlepšení podle svého nejlepšího vědomí, ale již jim nezbývá energie na naslouchání a vnímání potřeb ostatních. Terapeut podporuje komunikaci a vzájemné naslouchání mezi členy rodiny a pomáhá jim objevit nové možnosti komunikace, které mohou být více funkční než ty, které rodina doposud používá.

Kontaktní osoba: Mgr. Tereza Sadková, tel.: 608 088 679

                              Mgr. Eva Ahmed, tel.: 608 878 393