Co je filiální terapie?

Dr. Garry Ladreth, který patří k průkopníkům filiální terapie v USA, ji definuje jako metodu poradenské práce, při které se rodič, po vyškolení odborníkem na terapii hrou, sám stává terapeutem pro své dítě. Prostředky, které se ve filiální terapii používají, jsou: didaktická výuka, demonstrace hrových setkání, realizace domácích hrových půlhodinek rodiče s dítětem a supervize. Rodiče si během výcviku osvojují základní zručnosti terapie hrou zaměřené na dítě, a to: citlivé naslouchání, rozpoznávání emocionálních potřeb dítěte, zadávání hranic, strukturování hrové půlhodinky s dítětem jednou týdně za použití speciálně vybraných hraček. Rodiče se také učí vytvářet neposuzující, akceptující a chápajíce prostředí, které zlepšuje vztah mezi rodičem a dítětem a tím podporuje i osobnostní růst a změnu dítěte i rodiče.

Cíle filiální terapie:

Cílem FT je zlepšit vztah mezi rodičem a dítětem, dále vytvořit pro dítě akceptující prostředí, ve kterém může naplno vyjádřit svoje pocity a myšlenky, a zvýšit schopnost rodiny navzájem komunikovat, zvládat a řešit problémy tak, aby v budoucnosti byly samostatnější a úspěšnější v jejich řešení.

Pro koho je filiální terapie určena a co mohou rodiče a děti získat?

FT je určena pro rodiče dětí ve věku 3 až 10 let. Uplatnění filiální terapie je vhodné pro různé sociální, emocionální, i behaviorální problémy dětí. Opodstatněnost a oprávněnost použití tohoto druhu terapie u dětí byla dokázána mnoha výzkumnými studiemi v případech, jakými jsou úzkost, deprese, reakce na trauma, bázlivost, problémy s navázáním vrstevnických a přátelských kontaktů, odmítání školy, školské problémy, enuréza, zmírnění agresivního chování, pokroky v emocionálním prožívání dětí z rozvedené rodiny, zneužívaných a zanedbávaných dětí, korekce řečových těžkostí, zlepšení školních výkonů dětí s poruchami učení, zmírnění emocionálních a intelektuálních problémů mentálně postižených dětí, zmírnění psychosomatických problémů.

Kromě řešení uvedených těžkostí pomáhá filiální terapie při osobnostním a emocionálním rozvoji, zejména:

  • zvyšovat sebevědomí a sebehodnocení dětí,
  • nacházet efektivní způsoby řešení problémů a zlepšit zručnosti důležité pro jejich řešení,
  • pomáhá dětem vyvinout aktivnější a samostatnější chování.

Nejdůležitějším přínosem je podpoření vztahu mezi dítětem a rodičem. Pokud rodič rozumí svému dítěti a dává mu porozumění najevo, vytvoří se pevný vztah, ve kterém se všechny problémy nesou lehčeji. Svoje zisky má kromě jiného i pro rodiče: snižuje u rodičů pocity frustrace týkající se jejich dítěte, podporuje soudržnou a otevřenou atmosféru v rodině, zvyšuje důvěru dětí vůči jejich rodičům. Filiální terapie je možnost, jak pomoci rodičům vztah s dětmi budovat a zároveň využít jeho terapeutický potenciál, protože rodič je pro dítě nejvýznamnější vztahovou osobou.

Kurzy filiální terapie probíhají skupinově nebo inividuálně. Pokud máte zájem o zařazení do příštího kurzu, napište nám e-mail, ozveme se vám. Kurz FT vede Mgr. Marie Stoklásková.