Ceník

Všechny naše služby jsou poskytovány zdarma rodinám, které doprovázíme v pěstounské péči a rodinám přicházejících na doporučení OSPOD/soudu.
 
                            doba trvání cena pozn.
úvodní setkání 60 - 90 min 700 Kč slouží k ujasnění zakázky a navržení dalšího postupu

může jít o jednorázovou konzultaci bez návazné péče
individuální terapeutická práce s dítětem 45 min 500 Kč děti do 15 let

součástí jsou krátké konzultace s doprovázející osobou

obvyklá délka individuální práce je 10 - 12 setkání 
práce s rodinou (poradenství, terapie) 60 min. 700 Kč lze využít i pro mimosoudní dohody související s péčí o dítě
filiální terapie (trénink rodičovských zručností) 10 lekcí 5.000Kč jedna lekce trvá 1,5 - 2 hodiny, lze individuálně i skupinově

 

Ceník je platný od 1. 1. 2021.