Asistovaný kontakt

Je služba, která pomáhá rodině/dětem formou asistence odborníka řešit vztahové problémy v rodině, které rodiče neumí zvládat sami. Nejčastěji se jedná o kontakt dítěte s jedním z rodičů po rozvodu/rozchodu rodičů nebo o znovunavázání vztahu s rodičem (pečující osobou, jinou osobou), byl-li přerušen nebo nebyl doposud navázán. Může jít i o situace, které lze charakterizovat jako bránění v kontaktu dítěte s rodičem, kdy jeden z rodičů je potencionálně ohrožen syndromem zavrženého rodiče.

Cíl asistovaného kontaktu:

  • navázání vztahu mezi rodičem (pečovatelem, jinou osobou) a dítětem
  • upevňování vztahu pomocí udržování pravidelného asistovaného kontaktu 
  • postupná změna asistovaného kontaktu na asistovaná předávání a poté na setkání bez asistence (dle individuální situace)

S rodinou uzavíráme Dohodu o asistovaném kontaktu, kde společně specifikujeme cíl služby. Určující je konkrétní situace rodiny.

Asistovaný kontakt a předání zajišťujeme od pondělí do čtvrtku od 9 - 16 hodin a v pátek od 9 - 14 hodin v prostorách Centra pro rodinu a děti Přerov na adrese Bartošova 16, Přerov.

Vyhrazujeme si právo službu odmítnout v případě naplnění kapacity.

Podmínkou pro poskytování služby je spolupráce rodičů. Ta má konkrétní podobu:

Před započetím poskytování služby se rodič dostaví ke schůzce, kde dojde k předání základních informací o službě, jejích podmínkách a podobě spolupráce, podepsání dohody o asistovaném kontaktu. Schůzka může probíhat s každým rodičem zvlášť nebo s oběma rodiči.

Vzhledem k faktu, že služba je poskytována v rámci pověření k sociálně právní ochraně dětí, je příslušný OSPOD považován za zúčastněnou osobu a v případě písemné výzvy je informován o situaci v rodině.

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Ahmed, tel.: 608 878 396