Vybavení multismyslové místnosti Snoezelen

V rámci projektu "Vy rozhodujete, my pomáháme" Nadačního fondu Tesco jsme získali částku 30.000 Kč na vybavení multismyslové místnosti speciálními senzorickými pomůckami, které slouží ke stimulaci smyslů nebo k relaxaci. 
Terapie v této speciální místnosti se osvědčuje především u dětí s poruchami koncentrace - ADHD a u traumatizovaných dětí. Díky celostnímu přístupu terapie dochází k harmonizaci energetického systému organismu a také k postupnému vylaďování a rozvoji všech tělesných funkcí včetně pozitivního vlivu na komunikační schopnosti a psychomotorický vývoj.