Ředitelka organizace

Mgr. Marie Stoklásková 

ředitelka, psycholožka

Je absolventkou oboru jednooborové psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, dále je absolventkou psychoterapeutického výcviku a následného supervizního výcviku "Přístup orientovaný na člověka", výcviku "Terapie hrou" a "Filiální terapie". Již v době studia se zaměřovala na práci s rodinami a dětmi, po studiu pracovala jako sociální pracovnice v dětském domově, poté pracovala na oddělení sociálně právní ochrany dětí, kde se věnovala mimo jiné náhradní rodinné péči a týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Dále působila jako psycholog ve středisku výchovné péče, kde pracovala jak s dětmi a dospívajícími, tak s rodiči. Zajímá se především o práci s dětským traumatem, poruchami attachmentu a v současné době je frekventantkou Komplexního výcvikového programu zaměřeného na problematiku práce s dětmi v náhradní rodinné péči. Je zakladatelkou Centra pro rodinu a děti.

e-mail: marie.stoklaskova@email.cz

tel.: +420 776 810 970