Psycholožky

 

Mgr. et Mgr. Leona Vysloužilová

psycholožka, psychoterapeutka a lektorka

Vystudovala jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého V Olomouci a dále pedagogiku na Pedagogické fakultě téže univerzity. Je absolventkou 5-letého komplexního sebezkušenostního výcviku v psychoterapii s integrativním zaměřením a dalších kurzů zaměřených na transakční analýzu, relaxaci, práci s vnitřním dítětem, psychosomatiku, dramaterapii a arteterapii. Pracuje jako psycholog a psychoterapeut s dětmi, dospělými a rodinami. Ve své práci se opírá o hlubinný přístup a propojení myšlení, emocí a tělových procesů. Kromě terapeutické práce se věnuje 25 let lektorské činnosti a vedení skupinových aktivit pro nezaměstnané i zaměstnané. Vede kurzy komunikačních dovedností, tzv. soft skils, kurzy rétoriky a syndrom vyhoření. 

e-mail: vyslouzilova.cprd@gmail.com

telefon: 602 784 409

 

PhDr. Kateřina Chytilová, PhD.

psycholožka

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně absolvovala doktorandský program v oblasti pedagogické psychologie. Pracovala jako psycholožka v projektech EU, které pomáhaly se začleněním sociálně znevýhodněných osob na trh práce. Pracovala také jako asistent na Fakultě tělesné kultury v Olomouci, kde vedla poradenství a přednášela vývojovou psychologii. U dětí se věnuje osobnímu a tělesnému rozvoji formou dětské jógy a za pomoci relaxačních a imaginačních technik. Při své práci s dětmi a dospělými využívá formu terapie s herním pískovištěm/sandtray terapii. Má výcvik v Edukativní rodičovské terapii (nástroj pro aktivizaci a sanaci rodiny) a výcvik Integrativního koučování.

 

e-mail: chytilova.cprd@gmail.com

telefon: 608 088 678