Služby pro rodiny s dětmi 

- ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí

 

Mgr. Petr Zatloukal

sociální pracovník

 Je absolvent magisterského oboru Speciálně pedagogická andragogika - etopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia se zaměřoval na tématiku rodin a jednotlivců ohrožených sociálně patologickými jevy a rodin sociálně ohrožných a vyloučených. V praxi se setkal s lidmi se zdravotním postižením či sociálním znevýhodněním

e-mail: zatloukal.cprd@gmail.com

telefon: 608 088 679

 

 

Mgr. Eva Ahmed

psycholožka
 
Je absolventkou magisterské jednooborové psychologie na Masarykově univerzitě v Brně a také absolventkou bakalářského studia v oboru Sociální pedagogika a poradenství na téže univerzitě. Dále prošla "Výcvikem v systemické celistvosti" zaměřeným na rodinné systémy a  jejich uzdravování. V době studia se zaměřovala na praxi s dětmi ze sociálně znevýhodněných skupin, po studiu pracovala jako sociální a krizová pracovnice v Krizovém centru pro děti a mládež a Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím. Dále působila jako psycholožka v organizaci pro lidi s duševním onemocněním. V CPRD dříve doprovázela pěstounské rodiny i rodiny v konfliktu při vzájemné problematické komunikaci a asistovaných kontaktech rodičů s dětmi. Má výcvik v Edukativní rodičovské terapii, dlouhodobě se věnuje komunikaci a řešení problémů v rámci partnerství, rodičovství a rodiny.
 
e-mail: ahmed.cprd@gmail.com

telefon: 774 217 342