Služby pro rodiny s dětmi 

- ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí

 

Mgr. Petr Zatloukal

speciální pedagog - etoped

 Je absolvent magisterského oboru Speciálně pedagogická andragogika - etopedie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia se zaměřoval na tématiku rodin a jednotlivců ohrožených sociálně patologickými jevy. Zajímá se o problematiku osob a dětí s tzv. poruchami chování, které vybočují od společenské normy. V praxi se setkal s rodinami, které jsou sociálně ohrožené, případně již vyloučené. 

e-mail: zatloukal.cprd@gmail.com

telefon: 608 088 679

 

 

 
 

                      Mgr. Magdaléna Krybusová

psycholožka

 Je absolventkou magisterského oboru Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiu působila jako školní psycholožka na gymnáziu, kde pracovala s dospívajícími, rodiči a třídními kolektivy. Nyní má soukromou psychologickou praxi, ve které se zaměřuje na dospívající a dospělé. Se svými klienty má dobrou zkušenost s mindfulness relaxacemi, které vedou ke snížení stresu, napětí a úzkosti. 

e-mail: krybusova.cprd@gmail.com

telefon: 774 217 342

(k dispozici v pondělí a čtvrtky)