Psycholožky

 

PhDr. Kateřina Chytilová, PhD.

psycholožka

Vystudovala psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně absolvovala doktorandský program v oblasti pedagogické psychologie. Pracovala jako psycholožka v projektech EU, které pomáhaly se začleněním sociálně znevýhodněných osob na trh práce. Pracovala také jako asistent na Fakultě tělesné kultury v Olomouci, kde vedla poradenství a přednášela vývojovou psychologii. U dětí se věnuje osobnímu a tělesnému rozvoji formou dětské jógy a za pomoci relaxačních a imaginačních technik. Při své práci s dětmi a dospělými využívá formu terapie s herním pískovištěm/sandtray terapii. Má výcvik v Edukativní rodičovské terapii (nástroj pro aktivizaci a sanaci rodiny) a výcvik Integrativního koučování.

 

e-mail: chytilova.cprd@gmail.com

telefon: 608 088 679

 

 

Mgr. Eva Ahmed

 
psycholožka
 
Je absolventkou magisterské jednooborové psychologie na Masarykově univerzitě v Brně a také absolventkou bakalářského studia v oboru Sociální pedagogika a poradenství na téže univerzitě. Dále prošla "Výcvikem v systemické celistvosti" zaměřeným na rodinné systémy a  jejich uzdravování. V době studia se zaměřovala na praxi s dětmi ze sociálně znevýhodněných skupin, po studiu pracovala jako sociální a krizová pracovnice v Krizovém centru pro děti a mládež a Intervenčním centru pro osoby ohrožené domácím násilím. Dále působila jako psycholožka v organizaci pro lidi s duševním onemocněním. V CPRD dříve doprovázela pěstounské rodiny i rodiny v konfliktu při vzájemné problematické komunikaci a asistovaných kontaktech rodičů s dětmi. Má výcvik v Edukativní rodičovské terapii, dlouhodobě se věnuje komunikaci a řešení problémů v rámci partnerství, rodičovství a rodiny.
 

e-mail: ahmed.cprd@gmail.com

telefon: 774 217 342