Naše sociální pracovnice

Mgr. Zuzana Melounová

sociální pracovník - klíčový pracovník pro oblast doprovázení pěstounských rodin

Je absolventkou oboru Speciální pedagogika ortokomunikace na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její specializací je mezilidská komunikace a komunikace jedinců s postižením. Je vyškolena pro používání přístupu „bazální stimulace“. Během studia se zaměřovala na práci s dětmi s kombinovaným postižením, ale především na vzájemnou komunikaci rodičů s pedagogickými a sociálními pracovníky. Na toto téma zaměřila několik výzkumů, z nichž ten nejrozsáhlejší a nejvýznamnější z nich stále probíhá. V současné době je studentkou doktorského studijního programu Speciální pedagogika.

e-mail: melounova.cprd@gmail.com; tel.: +420 774 217 342

Kateřina Skřičková, DiS.

sociální pracovník - klíčový pracovník pro oblast doprovázení pěstounských rodin

Je absolventkou oboru Sociálně právní činnost na Vyšší odborné škole Živnostenské Přerov. Dříve pracovala jako referent nepojistných sociálních dávek. Zajímá se o práci a komunikaci s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami.

e-mail: skrickova.cprd@gmail.com; tel.: +420 608 878 396