Naše sociální pracovnice

Mgr. Lenka Řezníčková

sociální pracovník - klíčový pracovník pro oblast doprovázení pěstounských rodin
 
Je absolventkou magisterského oboru Sociální práce se zdravotnickým profilem na Ostravské univerzitě v Ostravě. Již během studia se zaměřovala na práci s rodinami a dětmi, zejména v kontextu náhradní výchovy. Během svého působení v sociálních službách pracovala také s lidmi se zdravotním postižením a duševně nemocnými lidmi. Má zkušenosti s fundraisingem a projektovým řízením. Pracovala také jako sociální pracovnice v děském domově. 
 
        e-mail: reznickova.cprd@gmail.com
 
  tel.: +420 773 820 862
 
 
                         

Bc. Aneta Blektová   

sociální pracovník - klíčový pracovník pro oblast doprovázení pěstounských rodin

Je absolventkou bakalářského oboru Pedagogika - sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po studiu pracovala v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, kde získala bohaté zkušenosti při práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Již od studia se zaměřuje na problematiku vězněných rodičů a sociálně vyloučených rodin. Pravidelně jezdí jako vedoucí na letní dětské tábory. 

        e-mail: blektova.cprd@gmail.com

        tel.: +420 608 878 396