Náš tým

Mgr. Marie Stoklásková (statutární zástupce - předseda)

vedoucí organizace, psycholog a psychoterapeut

Je absolventkou oboru jednooborové psychologie na Masarykově univerzitě v Brně, dále je absolventkou psychoterapeutického výcviku a následného supervizního výcviku "Přístup orientovaný na člověka", výcviku "Terapie hrou" a "Filiální terapie". Již v době studia se zaměřovala na práci s rodinami a dětmi, po studiu pracovala jako sociální pracovnice v dětském domově, poté pracovala na oddělení sociálně právní ochrany dětí, kde se věnovala mimo jiné náhradní rodinné péči a týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem. Dále působila jako psycholog ve středisku výchovné péče, kde pracovala jak s dětmi a dospívajícími, tak s rodiči. Zajímá se především o práci s dětským traumatem. Je zakladatelkou a vedoucí Centra pro rodinu a děti Přerov, z.s.

e-mail: marie.stoklaskova@email.cz

tel.: +420 776 810 970

 

Mgr. Tereza Sadková

psycholožka, krizová interventka, lektorka

Je absolventkou jednooborové psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době působí jako interní doktorand. Svoji psychologickou praxi zaměřuje především na individuální a skupinovou práci s dětmi, psychoterapii (děti do 9 let) a diagnostiku. Působí mj. jako krizový intervent a je frekventantkou výcviku v terapii hrou. Kromě psychologické praxe se dlouhodobě věnuje tématu sexuality a sexuální výchovy (výzkumně i lektorsky). Výzkumně se v minulosti věnovala především oblasti emocí a emoční inteligence.

e-mail: sadkova.cprd@gmail.com

tel.: +420 608 088 679

 

Mgr. Bc. Barbora Prokopová

psycholožka

Je absolventkou jednooborové psychologie a oboru sociální pedagogika a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dále absolvovala tříletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii V Institutu rodinné terapie v Praze. Její předchozí praxí byla penitenciární psychologie, kde využila především zkušenosti z oblasti krizové intervence. Při dalším studiu se zaměřila zejména na práci s projektivními metodami u dětí i dospělých.

e-mail: prokopova.cprd@gmail.com

tel.: +420 608 878 396


Mgr. Zuzana Melounová

sociální pracovník - klíčový pracovník pro oblast doprovázení pěstounských rodin

Je absolventkou oboru Speciální pedagogika ortokomunikace na Univerzitě Palackého v Olomouci. Její specializací je mezilidská komunikace a komunikace jedinců s postižením. Je vyškolena pro používání přístupu „bazální stimulace“. Během studia se zaměřovala na práci s dětmi s kombinovaným postižením, ale především na vzájemnou komunikaci rodičů s pedagogickými a sociálními pracovníky. Na toto téma zaměřila několik výzkumů, z nichž ten nejrozsáhlejší a nejvýznamnější z nich stále probíhá. V současné době je studentkou doktorského studijního programu Speciální pedagogika.

e-mail: melounova.cprd@gmail.com

tel.: +420 774 217 342

 

Kateřina Skřičková, DiS.

sociální pracovník - klíčový pracovník pro oblast doprovázení pěstounských rodin

Je absolventkou oboru Sociálně právní činnost na Vyšší odborné škole Živnostenské Přerov. Dříve pracovala jako referent nepojistných sociálních dávek. Zajímá se o práci a komunikaci s cílovou skupinou ohrožených dětí a jejich rodinami.

e-mail: skrickova.cprd@gmail.com

tel.: +420 608 878 396