Jednodenní semináře

Během seminářů je zajištěno hlídaní dětí v naší herně. Pro pěstouny, kteří mají dohodu sepsanou s naší organizací, je hlídání zajištěno zdarma. Pěstounům z jiných organizací může být hlídání hrazeno ze státního příspěvku, dle pravidel Vaší doprovázející organizace. 
Krátkodobá péče za jedno dítě v době vzdělávání: 500 Kč/6 hodinový seminář.
 
 

Attachment a trauma

Úvod do problematiky a praktické informace o attachmentu (citové vazbě) a vývojovém vývojovém traumatu (kdy dítě zažilo např. týrání a zanedbávání v dětství, přítomnost dítěte domácímu násilí, dítě zažilo odloučení od rodiče, v domácnosti se zneužívaly drogy nebo alkohol, někdo z blízkých lidí byl ve vězení…). Vnitřní a vnější obraz vývojového traumatu - co se děje uvnitř dítěte a jak se to projevuje navenek? Co znamená být rodičem dítěte, které utrpělo vývojové trauma? Možnosti terapie.

Termín: úterý 1. 3. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin    

Cena: 1.300 Kč (pro pěstouny, kteří s námi mají uzavřenou dohodu, je vzdělávání zdarma)

Lektor: Mgr. Marie Stoklásková  

          

Terapeutické rodičovství I.

 
Terapeutické rodičovství pomáhá pečujícím osobám budovat a být v dobrém vztahu s dítětem přijatým do své rodiny, umožňuje pohled a vhodný přístup k řešení problematických situací v rodině a ve škole, nebo v jiném sociálním prostředí vhodnou výchovnou intervencí. Pomáhá rodině, aby dokázala pracovat na vytváření zdravého citového pouta s dítětem a tím mu dávat šanci ke správnému řešení konfliktů, vytváření vztahů, řešení problémů ve škole, vyrovnáním se s minulostí, utvářením si pozitivního sebepojetí (zdravého základu pro další život dítěte).
Cílem je:
 • pomoci pochopit, proč se dítě chová, tak jak se chová a proč nefungují běžné výchovné postupy (např. tak, jako u svých biologických dětí)
 • podpořit vznik zdravého a pevného vztahu mezi dítětem a pečující osobou 

 • vybudovat vzájemnou důvěru mezi dítětem a pečující osobou

 • zvýšit motivaci rodičů a jejich rodičovských kompetencí při výchově dítěte s poruchami attachmentu, prohloubit jejich znalost problematiky a znalost terapeutických postupů

Termín: úterý 22. 3. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin 

 

 

Cena: 1.300 Kč (pro pěstouny, kteří s námi mají uzavřenou dohodu, je vzdělávání zdarma)

Lektor: Mgr. Marie Stoklásková  

 

 

Terapeutické rodičovství II.

V tomto semináři se zaměříme na léčivé výchovné intervence u dětí ve stavu zablokované důvěry. Konkrétně půjde o děti, u kterých se vyskytují následující potíže (u každé si řekneme projevy, možné kořeny chování dítěte a vhodné výchovné postupy):
 • problémy s přijetím autority dospělého

 • problémy s přijetím hranic a limitů

 • kontrolující chování

 • záchvaty vzteku

 • sprostá slova a nadávky

 • útěky

 • stažení se

 • „hodné“ dítě

 • sexualizované chování

 • disociace

 • problémy s vrstevníky

 • problémy mezi sourozenci

 • nerozlišená náklonnost vůči rodičům a cizím lidem

 • problémy s odloučením

 • problémy se změnou

 • zapomínání/ztrácení věcí

 • neschopnost zvládat běžné úkoly

 • neplnění povinností

 • poruchy pozornosti

 • problémy s učením a s domácími úkoly

 • krádeže

 • lhaní

 • podvádění

 • hypochondrické projevy

 • problémy s jídlem

 • (sebe)ohrožující chování

 • sebepoškozování

 • sebe-uklidňující chování

 • „rušička“

 • stále si stěžující dítě

Termín: úterý 12. 4. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin 

Cena: 1.300 Kč (pro pěstouny, kteří s námi mají uzavřenou dohodu, je vzdělávání zdarma)

Lektor: Mgr. Marie Stoklásková  

Přihláška na seminář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: