Knihovnička

Pro pěstouny, s nimiž máme uzavřenou dohodu, nabízíme zdarma k zapůjčení následující knihy:


Backer-Braun, K.: Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let. Praha: Grada, 2014.

Béreš, M.: Kouč vlastního života. Praha: Grada, 2013.

Clemes, H., Bean, R.: Jak vést děti k sebedůvěře. Praha: Pragma, 2008.

Faber, A.; Mazlish, E.: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly. Jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. Brno: CPress, 2011.

Filliozat, I.: Pořád jen provokuje. Respektující a klidné výchovné postupy. Brno: CPress, 2016.

Janouchová, K.: Život dítěte. Praha: Akropolis, 2008.

Jucovičová D., Žáčková, H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s ADHD především pro rodiče a vychovatele. Praha: nakladatelství D+H, 2014.

Kopsovi, K. a M.: Tygr dělá uáá uáá... Pracujeme s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Brno: Edika, 2014.

Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Portál, 1998.

Matoušek, O.: Děti a rodiče v rozvodu. Praha: Portál, 2015.

Müller, E.: Příběhy z měsíční houpačky. Praha: Portál, 2010.

Pöthe, P: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Praha: Grada, 2008.

Purvis, K.B., Cross, D.R., Sunshine, W.L.: Dítě v nové rodině. Praha: Grada, 2013.

Spencer Johnson, M.D.: Kam se poděl můj sýr? Praha: Pragma, 1998.

Spencer Johnson, M.D.: Kam se poděl můj sýr? Pro děti. Praha: Pragma, 2004.

Webster-Doyle, T.: Proč mě pořád někdo šikanuje? Praha: Pragma, 2002.

 

Pokud máte o nějakou knihu zájem, obraťte se na svého klíčového pracovníka. Rádi Vám také doporučíme vhodnou literaturu vztahující se k tématu, které vás aktuálně zajímá.