Knihovnička

Pro pěstouny, s nimiž máme uzavřenou dohodu, nabízíme zdarma k zapůjčení následující knihy:
 

 • Backer-Braun, K.: Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let. Praha: Grada, 2014.
 • Béreš, M.: Kouč vlastního života. Praha: Grada, 2013.
 • Clemes, H., Bean, R.: Jak vést děti k sebedůvěře. Praha: Pragma, 2008.
 • Faber, A.; Mazlish, E.: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly. Jak naslouchat, aby nám děti důvěřovaly. Brno: CPress, 2011.
 • Filliozat, I.: Pořád jen provokuje. Respektující a klidné výchovné postupy. Brno: CPress, 2016.
 • Janouchová, K.: Život dítěte. Praha: Akropolis, 2008.
 • Jucovičová D., Žáčková, H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s ADHD především pro rodiče a vychovatele. Praha: nakladatelství D+H, 2014.
 • Kopsovi, K. a M.: Tygr dělá uáá uáá... Pracujeme s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Brno: Edika, 2014.
 • Langmeier, J., Krejčířová, D.: Vývojová psychologie. Praha: Portál, 1998.
 • Matoušek, O.: Děti a rodiče v rozvodu. Praha: Portál, 2015.
 • Müller, E.: Příběhy z měsíční houpačky. Praha: Portál, 2010.
 • Pöthe, P: Emoční poruchy v dětství a dospívání. Praha: Grada, 2008.
 • Purvis, K.B., Cross, D.R., Sunshine, W.L.: Dítě v nové rodině. Praha: Grada, 2013.
 • Spencer Johnson, M.D.: Kam se poděl můj sýr? Praha: Pragma, 1998.
 • Spencer Johnson, M.D.: Kam se poděl můj sýr? Pro děti. Praha: Pragma, 2004.
 • Webster-Doyle, T.: Proč mě pořád někdo šikanuje? Praha: Pragma, 2002.

Pokud máte o nějakou knihu zájem, obraťte se na svého klíčového pracovníka. Rádi Vám také doporučíme vhodnou literaturu vztahující se k tématu, které vás aktuálně zajímá.