Věnujeme se doprovázení náhradních rodin. Doprovázením se rozumí podpora, kontrola a vzdělávání při výkonu náhradní rodinné péče. Hlavním a nejdůležitějším principem doprovázení je podpora náhradní rodiny, jednotlivých členů i celé rodiny. 

Jsme tu pro vás...

... když žádáte o pěstounskou péči.

Součástí našich služeb je i prvotní psychologické vyšetření žadatelů o pěstounskou péči, včetně vypracování zprávy pro soud. Zároveň nabízíme konzultace s našimi klíčovými pracovníky.

... když uzavíráte smlouvu o pěstounské péči.

Máme pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí), a to v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Pokud máte zájem uzavřít s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské péče, kontaktujte nás.

... když už s námi máte uzavřenou smlouvu o pěstounské péči.

Nabízíme vám celou škálu služeb, které můžete jako naši pěstouni zdarma využívat:

  • asistence klíčového pracovníka - pravidelný osobní kontakt dle potřeb rodiny, podpora pěstounů, prostor pro řešení aktuálních obtíží
  • vzdělávání - zajistíme naplnění povinného vzdělávání pro pěsotuny dle zákona č. 359/1999 Sb., pořádáme jednodenní semináře i víkendové pobyty, pěstouni se mohou také zúčastnit kurzu Filiální terapie
  • asistovaný kontakt - místo a asistence odborného pracovníka pro uskutečňování styku oprávněných osob s dítětem (např. s biologickým rodičem)
  • poradenství - výchovné, speciálně-pedagogické i jiné
  • psychologická péče - terapie pro děti i rodinu, technika My Backpack, odkazy na další specialisty (psychiatři atp.)
  • akce pro děti svěřené do pěstounské péče (výlety, zajištění programu a hlídání na víkednovém vzdělávacím pobytu pro pěstouny atp.)
Máte uzavřenou smlouvu s jinou doprovázející organizací, ale přesto chcete (potřebujete) využít našich služeb? Informujte se u svého klíčového pracovníka o možnosti proplácení těchto služeb a nebo o možnosti změny doprovázající organizace.

 

Aktuálně máme volnou kapacitu pro přijetí nových pěstounských rodin.