Věnujeme se doprovázení náhradních rodin. Doprovázením se rozumí podpora, kontrola a vzdělávání při výkonu náhradní rodinné péče. Hlavním a nejdůležitějším principem doprovázení je podpora náhradní rodiny, jednotlivých členů i celé rodiny.

Máme pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (dle §48 odst. 2 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí), a to v Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji. Pokud máte zájem uzavřít s naší organizací dohodu o výkonu pěstounské péče, kontaktujte nás:

  • telefonicky: 776 810 970 - Mgr. Marie Stoklásková
  • emailem: cprd-prerov@seznam.cz 
  • osobně: na adrese Bartošova 16, Přerov - doporučujeme si předem domluvit schůzku

Aktuálně máme volnou kapacitu pro doprovázení pěstounských rodin. Těšíme se na spolupráci!

 

Chcete více informací o náhradní rodinné péči? Najdete je na stránkách www.hledamerodice.cz