Služby rodičům samoživitelům

V rámci grantového řízení s názvem „Podpora neziskových organizací poskytujících služby rodičům samoživitelům a jejich dětem 2017“ se nám pro období červenec 2017 – červen 2018 podařilo získat nadační příspěvek ve výši 70 000 Kč od Nadace Agrofert. Tyto prostředky jsou směřovány do oblasti služeb pro rodiče samoživitele a jejich děti. Cílem je za pomoci skupinových aktivit a systematické terapeutické práce usnadnit výchovu dětí rodičům samoživitelům, pomoci vytvořit stabilní a podnětné prostředí pro děti vyrůstající pouze s jedním rodičem a děti zapojit do výchovně vzdělávacích aktivit zaměřených na jejich zdravý vývoj a předejít tak jejich sociálnímu vyloučení.

Podpůrně terapeutická skupina pro rodiče

Klub Snůzlík - skupinové aktivity pro rodiče s dětmi 3-6 let

Podzim s robotem (skupinové aktivity pro kluky ve věku 10 - 13 let)

Neváhejte a využijte naše služby, protože víme, že být rodičem samoživitelem není někdy vůbec jednoduché. Pro více informací kontaktujte odborného garanta služeb Mgr. Marii Stokláskovou, marie.stoklaskova@email.cz, tel. 776 810 970.