Děti jsou bez viny - jak pracovat s pěstouny a dětmi v náhradní rodinné péči, jejichž rodič je ve vězení

Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Sirius v rámci grantové výzvy "Podpora zkvalitnění práce doprovázejících organizací v oblasti náhradní rodinné péče". Výstupem bude Manuál a informační letáky pro doprovázející organizace.

Termín realizace: červenec 2017 - prosinec 2018

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Stoklásková, tel. 776 810 970, marie.stoklaskova@email.cz