Dětský klub Snůzlík

řijďte se pobavit, poznat něco nového, zapojit všechny smysly a příjemně si užít společný čas se svou ratolestí.
Pro rodiče s dětmi od 1,5 do 3 let.
Momentálně je provoz ukončen, začínáme opět v září 2018!
 
 
Počet míst je omezen. Rodiče mají možnost zakoupit si permanentku na 10 vstupů za 500 Kč, jednorázový poplatek je 60 Kč.
 
Dětský klub Snůzlík je program pro rodiče s dětmi, který probíhá v multismyslové místnosti Snoezelen. Možnost učit se mají kromě dětí také rodiče, kteří mohou prohloubit své schopnosti například v těchto oblastech:
 
provázet dítě krok za krokem k nezávislosti
pozorovat a osvojovat si pracovní postup
vnímat, kdy dítě potřebuje podporu a jakou
sdílet radost a hru
 
 
 
respektovat, že dítě pracuje samo
vyjadřovat pocity a řešit vzniklé problémy

Z provozních důvodů dočasně zrušeno!

Přijďte se pobavit, poznat něco nového, zapojit všechny smysly a příjemně si užít společný čas se svou ratolestí. Dětský klub Snůzlík je určen pro rodiče s dětmi od 1,5 do 3 let.

Kdy? Každé pondělí od 9:30 do 10:30 hod.

Dětský klub Snůzlík je program pro rodiče s dětmi, který probíhá v multismyslové místnosti Snoezelen. 

Možnost učit se mají kromě dětí také rodiče, kteří mohou prohloubit své schopnosti například v těchto oblastech:

  • provázet dítě krok za krokem k nezávislosti

  • pozorovat a osvojovat si pracovní postup

  • vnímat, kdy dítě potřebuje podporu a jakou

  • sdílet radost a hru

  • respektovat, že dítě pracuje samo

  • vyjadřovat pocity a řešit vzniklé problémy

Počet míst je omezen. Rodiče mají možnost zakoupit si časově neomezenou permanentku na 5 vstupů za 250 Kč, jednorázový vstup stojí 60 Kč. 

Lektorka: Kateřina Skričková, DiS.

Přihlašte se prosím prostřednictvím formuláře níže, pokud se nebudete moct zúčastnit, prosíme o odhlášení na email: skrickova.cprd@gmail.com nebo zašlete SMS na tel. 608 878 396. 

Proč Snůzlík?

Protože SNOEZELEN! Jde o složeninu dvou slov „snuffelen“(čichat, zkoumat) a „doezelen“(odpočívat, relaxovat). Tato multifunkční smyslová metoda byla vyvinutá v 70. letech 20. století v Holandsku a primárně byla určená pro terapii osob s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchami autistického spektra, poruchami chování a učení aj. Základem je působení světelných a hmatových prvků, hudby a vůní v předem připraveném prostředí s cílem vyvolat příjemné smyslové prožitky. S metodou Snoezelen pracují odborníci z různých profesí, zejména speciální pedagogové, psychologové a psychoterapeuti, rehabilitační pracovníci, fyzioterapeuti a vychovatelé.

Cíle Snoezelenu

Cíle Snoezelenu se stanoví na základě předchozí diagnostiky a problémů konkrétního klienta. Obecně cílem není jen uvolnění, pohoda a spokojenost, ale i stimulace smyslového vnímání a podpora rozvoje osobnosti klienta. Podpora se vztahuje na více oblastí vývoje: vnímání, emocionalitu, kognitivní procesy, komunikaci nebo motoriku. Dalšími cíli může být například redukce stresu a stereotypního chování, zvýšení spontaneity, motivace, iniciativy a zlepšení vztahu mezi klientem a terapeutem/rodičem. V pedagogické praxi může Snoezelen sloužit jako opatření zaměřené na podporu procesu výchovy a vzdělávání.

Jaké jsou přínosy?

Snoezelen poskytuje především prostředí pro relaxaci prostřednictvím jemné stimulace. V mnoha případech jde také o kontakt s ostatními v příjemné atmosféře. Tím, že neexistuje tlak na dosažení něčeho a dochází k vytvoření důvěry, může dojít ke zlepšení komunikace mezi zúčastněnými. Užitek ze Snoezelen zážitků může mít každý. Snoezelen byl původně vyvinut jako volnočasový zážitek pro lidi s těžkým mentálním a smyslovým postižením, v současnosti má ale mnohem širší využití. Velmi pomáhá lidem s hyperaktivitou nebo se sebepoškozujícím chováním. Osobám se smyslovým, tělesným a mentálním postižením, stejně tak osobám s autismem, pomáhá široká škála stimulace. Pro mnohé nejde pouze o využívání samotného zařízení, přínosem pro ně je také přístup, který si osvojí. Jemné podněty mají uklidňující efekt, který napomáhá uvolňování napětí. Všichni potřebujeme stimulaci a odpočinek. Je to základ pro relaxaci a regeneraci. Snoezelen nabízí možnost relaxace, objevování a vyjádření sebe samého v otevřené atmosféře důvěry a radosti. Pro mnoho uživatelů poskytuje Snoezelen širokou a ideální škálu podnětů, jaké možná ještě neznají. Při využívání na pravidelné bázi rozšiřuje Snoezelen škálu zážitků a možností, stejně tak obohacuje kontakt s lidmi a předměty.

Dětský klub Snůzlík - fotky