Vítejte v Centru pro rodinu a děti Přerov!

Jsme nestátní nezisková organizace, spolek, jehož cílem je podpořit a rozvíjet zdravý vývoj dítěte v rodinném prostředí a minimalizovat rizika jeho dalšího ohrožení a také podpořit děti a jejich rodiny ve schopnosti řešit obtížné životní situace a pomoci jim je zvládnout. Služby pro rodiny s dětmi jsou zaměřeny na sanaci rodiny, čímž rozumíme ozdravení a podporu takových vztahů a podmínek v rodině, aby dítě mohlo udržovat maximální možné kontakty se svou biologickou rodinou. Cílovou skupinou služeb pro rodiny s dětmi jsou ohrožené rodiny s dětmi ve věku 3 - 18 let.

V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí máme oprávnění uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče. Více v záložce Náhradní rodinná péče.

 

Tesco - Vy rozhodujete, my pomáháme

Podpořte prosím náš projekt na prodejně Tesco na ulici Kojetínská 10, za každý nákup dostanete od 21. ledna do 17. února žeton, kterým můžete hlasovat pro náš projekt. Projekt se zabývá dovybavením multismyslové místnosti Snoezelen pro naše klienty - především děti. Chtěli bychom ještě dokoupit další pomůcky, které slouží ke stimulaci smyslů nebo relaxaci, např. bublinkový sloup, optická vlákna, hvězdné nebe... Cílem terapie je zmírnění prožitých traumat a navrácení radosti dětem, protože ony si svůj osud nevybraly.

Kudy k nám: