Centrum pro rodinu a děti, z.s.

 
Naše motto: Pomáháme dětem prožít šťastné dětství.
 

Jsme nestátní nezisková organizace, spolek, jehož cílem je podpořit a rozvíjet zdravý vývoj dítěte v rodinném prostředí a minimalizovat rizika jeho dalšího ohrožení a také podpořit děti a jejich rodiny ve schopnosti řešit obtížné životní situace a pomoci jim je zvládnout. Služby pro rodiny s dětmi jsou zaměřeny na sanaci rodiny, čímž rozumíme ozdravení a podporu takových vztahů a podmínek v rodině, aby dítě mohlo udržovat maximální možné kontakty se svou biologickou rodinou. Cílovou skupinou služeb pro rodiny s dětmi jsou ohrožené rodiny s dětmi ve věku 3 - 18 let.

V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí máme oprávnění uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče. Více v záložce Náhradní rodinná péče.

Jsme na první sociální síti dobra na světě! Připojili jsme se na síť @breegy_cz a společně s dalšími nás spojuje snaha pomáhat.

https://breegy.cz/dobrocinne-organizace/centrum-pro-rodinu-adeti

breegy 

je místem kde pomoc druhým a vzájemná inspirace je běžnou součástí životů.

je platforma, kde můžete na jednom místě podpořit projekty které Vám dávají smysl. Na vaši pomoc se tak již nezapomene.

je sociální síť, kde jste v trvalém kontaktu s projektem, který jste podpořili a pravidelně sledujete, jak Vaše dary pomáhají.

Nikoliv jednorázová pomoc, ale dlouhodobý vztah mezi dárcem a příjemcem pomoci, to je cíl breegy. To je i náš cíl.

Navštivte náš profil na breegy a pomozte nám získat prvních 300 odběratelů! 

Děkujeme!

Na našem profilu právě vybíráme příspěvek na pořízení sady anatomických panenek, více informací zde:

breegy.cz/anatomicke-panenky