Vítejte v Centru pro rodinu a děti Přerov!

 
Naše motto: Pomáháme dětem prožít šťastné dětství.
 

Jsme nestátní nezisková organizace, spolek, jehož cílem je podpořit a rozvíjet zdravý vývoj dítěte v rodinném prostředí a minimalizovat rizika jeho dalšího ohrožení a také podpořit děti a jejich rodiny ve schopnosti řešit obtížné životní situace a pomoci jim je zvládnout. Služby pro rodiny s dětmi jsou zaměřeny na sanaci rodiny, čímž rozumíme ozdravení a podporu takových vztahů a podmínek v rodině, aby dítě mohlo udržovat maximální možné kontakty se svou biologickou rodinou. Cílovou skupinou služeb pro rodiny s dětmi jsou ohrožené rodiny s dětmi ve věku 3 - 18 let.

V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí máme oprávnění uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče. Více v záložce Náhradní rodinná péče.

AKTUALITY

Pro naše pěstounské rodiny pořádáme Mikulášskou besídku, pokud máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo, kontaktujte svého klíčového pracovníka. 

Sledujte nás na sociálních sítích a budete tak mít přehled o všech novinkách, akcích a zajímavých tipech.

 

 

cprdprerov