Vítejte v Centru pro rodinu a děti Přerov!

Jsme nestátní nezisková organizace, spolek, jehož cílem je podpořit a rozvíjet zdravý vývoj dítěte v rodinném prostředí a minimalizovat rizika jeho dalšího ohrožení a také podpořit děti a jejich rodiny ve schopnosti řešit obtížné životní situace a pomoci jim je zvládnout. Služby pro rodiny s dětmi jsou zaměřeny na sanaci rodiny, čímž rozumíme ozdravení a podporu takových vztahů a podmínek v rodině, aby dítě mohlo udržovat maximální možné kontakty se svou biologickou rodinou. Cílovou skupinou služeb pro rodiny s dětmi jsou ohrožené rodiny s dětmi ve věku 3 - 18 let.

V rámci pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí máme oprávnění uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče. Více v záložce Náhradní rodinná péče.

 

Aktuálně

Srdečně Vás zveme na náš den otevřených dveří, který se bude konat v pátek 22. září 2017 v době od 9.00 – 16.00 hodin. Budete mít možnost prohlédnout si naše prostory, seznámit se s naším týmem a poskytovanými službami. Pro děti budou nachystány zábavné aktivity, pro dospělé pak ukázky relaxace v multismyslové místnosti. Budeme se těšit na Vaši návštěvu na adrese Bartošova 16. Kolektiv CPRD Přerov.